Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek a www.inno-robotics.com weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) használatát szabályozzák. Az oldal meglátogatása és a szolgáltatások használata azt jelenti, hogy Ön beleegyezik a jelen Általános Szerződési Feltételek betartásába. Ha nem ért egyet az általános szerződési feltételekkel vagy azok bármely részével, akkor nem használhatja ezt a weboldalt.

Az INNO Robotics SRL, üzemelteti, ellenőrzi, kezeli és vállal felelősséget ezért az oldalért.

Jelen Általános Szerződési Feltételek egyedi esetekben kiegészíthetők, módosíthatók vagy helyettesíthetők az INNO Robotics cég későbbi speciális feltételeivel, különös tekintettel a termékek és/vagy a szolgáltatások ajánlataira.

1. Szerzői és használati jog

A Weboldal tartalma és szerkezete szerzői jogvédelem alatt áll. Ez vonatkozik mind a Weboldal szerkezetére, mind a Weboldalon található minden funkcióra, információra, adatra, szövegre, fényképre és hanganyagra, valamint minden olyan összetevőre, amelyet annak érdekében használnak, hogy biztosítsák a Weboldal működőképességét. Kivéve azt az esetet, amikor a felhasználó speciális feltételekkel szabályozott meghosszabbított szolgáltatásokat vesz igénybe, az információ és a tartalom a Weboldalon kínált funkciók által meghatározott korlátok között használható fel. Ha a Weboldal valamely tartalma hozzáférhető letöltés vagy nyomtatás céljából, az INNO Robotics nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott, személyes és nem kereskedelmi célú használati jogot biztosít a felhasználónak. Ez a jog nem engedi meg a felhasználó számára, hogy a Weboldal tartalmát kereskedelmi célokra használja fel, de a felhasználónak használnia kell a tartalmat ahhoz, hogy kereskedelmi döntést hozzon, például tárgyalások kezdeményezéséről az INNO Robotics vállalattal a Weboldalon népszerűsített INNO Robotics termékekkel kapcsolatban. Ami az összes többi szempontot illeti, a felhasználó nem kap jogokat a Weboldal tartalmára, anyagaira, programjaira vagy összetevőire vonatkozóan, illetve azokkal kapcsolatban, kivéve, ha arra az INNO Robotics más módon felhatalmazást nem ad.

A felhasználó:

  • nem módosíthatja, vagy távolíthatja el a tartalomban szereplő szerzői jogi vagy egyéb magánjogi jóváhagyást;
  • semmilyen módon nem módosíthatja a tartalmat, és nem reprodukálhatja vagy jelenítheti meg nyilvánosan, nem teheti közzé, nem oszthatja meg és nem használhatja fel semmilyen más módon reklámozási vagy kereskedelmi célokra;
  • nem adhatja át a tartalmat harmadik félnek;
  • nem használhatja ezt a Weboldalt olyan módon, amely a Weboldal károsodását okozza vagy okozhatja, vagy befolyásolhatja annak elérhetőségét vagy hozzáférhetőségét; vagy bármilyen módon, amely törvénytelen, csalárd, illegális vagy káros stb., vagy ilyen célhoz vagy tevékenységhez kapcsolódik.

 

 2. Kereskedelmi nevek és logók

Az oldalon használt kereskedelmi nevek és logók jogilag védettek. Következésképpen ezeknek a kereskedelmi neveknek és logóknak a használata a jogos tulajdonosok előzetes jóváhagyása nélkül nem megengedett.

3. Felelősség az információkért, a tartalmakért és az elérhetőségért

Ha másként nincs konkrétan megemlítve, a közölt információ és tartalom nem jogilag kötelező érvényű ajánlat, és nem kényszeríti szerződéskötésre az INNO Robotics céget. Ezért a termékek vagy szolgáltatások bármely leírása nem értelmezhető olyan ajánlatként, amelynek elfogadása automatikusan szerződéses kötelezettségeket von maga után.

Az információk megjelenítésével az INNO Robotics nem ad tanácsot, és nem javasolja vagy kéri semmilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlását. A közölt információknak csak az a szerepe, hogy segítsék a felhasználók önálló döntését egy adott termék vagy szolgáltatás egy adott cél érdekében történő felhasználásának lehetőségéről.

Az oldal, és az itt található információk és tartalmak nagy gonddal vannak összeállítva. Az INNO Robotics gondoskodni kíván arról, hogy a Webhelyen található összes tartalom és minden információ naprakész és helyes legyen. Mindazonáltal nem zárható ki teljesen, hogy a megjelenő tartalom és az információk helytelenek vagy nem naprakészek. Következésképpen az INNO Robotics nem vállal felelősséget a Weboldalon közölt tartalom és információk alkalmatosságáért, pontosságáért vagy teljességéért, különös tekintettel az árakra vagy a termékekre vonatkozó információkra. Továbbá, az INNO Robotics nem vállal garanciát arra, hogy az adott tartalom és a vonatkozó információk hibáktól mentesek, vagy hogy egy bizonyos célra alkalmasak. Csak saját felelősségére hagyatkozzon ezekre a véleményekre, tanácsokra, kijelentésekre, feljegyzésekre vagy információkra.

4. Hiperhivatkozások és harmadik felek weboldalai

Az Ön kényelme érdekében az INNO Robotics harmadik felek (úgy mint YouTube, Twitter és Facebook) által üzemeltetett webhelyekre mutató hivatkozásokat biztosíthat. Az aktiválás előtt alaposan megvizsgáltuk ezeket a linkeket. Nem zárhatjuk ki azonban annak lehetőségét, hogy az érintett szolgáltatók utólagos módosításokat hajtanak végre a tartalomban. Ezért nem vállalunk felelősséget más szolgáltatók általunk hivatkozott weboldalainak tartalmáért. Kiváltképpen nem tudjuk garantálni, hogy ezeknek a webhelyeknek a tartalma naprakész, helyes és teljes. Csak saját felelősségére döntsön úgy, hogy felkeres egy olyan webhelyet, amelyhez hivatkozások találhatók az oldalon. Ilyen esetekben az Ön felelőssége védekező intézkedéseket tenni a vírusok és egyéb káros elemek ellen.

Az INNO Robotics nem vállal garanciát, vagy bármilyen kötelezettséget, és nem veszi célba az általa hivatkozott webhelyet, vagy az azokon megjelenő információkat, illetve az azokon bemutatott termékeket vagy szolgáltatásokat. A linkek nem jelentik azt, hogy az INNO Robotics vagy ez a Weboldal szponzorál, célba vesz, kapcsolatban áll, társult vagy jogilag felhatalmazott a hivatkozásokon keresztül megjelenő vagy elérhető védjegyek, kereskedelmi nevek, logók vagy szerzői jogi szimbólumok használatára, és nem jelentik azt, hogy a linkekkel hivatkozott webhelyek jogosultak az INNO Robotics vállalat vagy a vele kapcsolatban álló felek vagy fiókvállalatok védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, logójának vagy szerzői jogi szimbólumának használatára.

Az INNO Robotics vállalat előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül szigorúan tilos keretrendszer-hivatkozásokat vagy más webhelyekről beszúrt hivatkozásokat létrehozni a Weboldalon. Önnek kifejezetten nincs engedélye hiperhivatkozás használatára, vagy a Weboldalak illetve azok tartalmának keretrendszerbe illesztésére vagy megjelenítésére.

5. Az Ön által megadott információk

Az INNO Robotics nem kívánja, hogy Ön bizalmas vagy privát információkat küldjön az INNO Robotics részére a Weboldalon keresztül, és ezt nem is szabad megtennie. Ön elfogadja a tényt, hogy az Ön vagy az Ön nevében eljáró személyek által az INNO Robotics részére átadott információkat vagy anyagokat nem tekintjük bizalmasnak vagy magánjellegűnek. Ezen információk vagy anyagok INNO Robotics részére történő átadásával Ön korlátlan, visszavonhatatlan, nemzetközi, jogdíjmentes engedélyt ad az INNO Robotics számára ezen információk és anyagok felhasználására, reprodukálására, megjelenítésére, nyilvános értelmezésére, átadására, módosítására és megosztására, valamint elfogadja, hogy az INNO Robotics szabadon felhasználhatja az Ön vagy az Ön nevében eljáró személyek által az INNO Robotics számára átadott ötleteket, koncepciókat vagy szakértelmet. Ön szintén megerősíti, hogy az INNO Robotics nem akarja, hogy olyan információkat vagy anyagokat küldjön az INNO Robotics vállalatnak, amelyek rágalmazást, fenyegetést, obszcenitást, zaklatást tartalmaznak, vagy amelyek egyéb módon törvénytelenek, vagy más személyek privát anyagait tartalmazzák, és Ön egyúttal garantálja, hogy nem küld ilyen információkat vagy anyagokat. Az INNO Robotics fenntartja a jogot, hogy az ilyen tartalmat eltávolítsa a Weboldalról.

6. A felelősség korlátozása

Az INNO Robotics felelős a szándékos tiltott magatartás vagy súlyos gondatlanság következtében okozott testi sérülésekért, károkért vagy veszteségekért. Az INNO Robotics vállalat minden egyéb felelősséget, beleértve, különösképpen és korlátozás nélkül, a kisebb gondatlanság következtében okozott károkért vagy veszteségekért vállalt felelősséget, a vonatkozó jogi normák által megengedett maximális mértékig kizár.

Mindazonáltal, a korábbi rendelkezések, a felhasználó vétkessége - különösen az együttműködés nyújtásának hiánya, a szervezési hibák, az adatok nem megfelelő biztonsági mentése, vagy az egyéb szerződéses kötelezettségek megszegése - csökkentik a kért kártérítés értékét.

7. Módosítások

Az INNO Robotics bármikor megszüntetheti, módosíthatja, vagy felfüggesztheti a weboldal bármely részét, beleértve egyes funkcióinak elérhetőségét is. Ezenkívül az INNO Robotics korlátozhat bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat, vagy figyelmeztetés nélkül korlátozhatja az Ön hozzáférését a Weboldalhoz. Az INNO Robotics fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket saját tetszése szerint rendszeres időközönként módosítsa. Ha továbbra is használja a Weboldalt, azzal elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely módosítását.