Notă de informare privind Politica GDPR

 

Luand in considerare modalitatea de desfasurare a campaniei de recrutare, precum si faptul ca INNO Robotics primeste datele cu caracter personal direct de la candidati, companiei ii revine obligatia de informare a persoanelor vizate cu privire la urmatoarele aspecte conform art. 13 din GDPR:

IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI – Prezenta campanie de recrutare este derulata de catre Societatea angajatoare INNO Robotics SRL, care in conformitate cu dispozitiile art. 4 pct. 7 din Regulamentul UE nr. 2016/679 are calitatea de operator cu privire la datele cu caracter personal ale candidatilor pe care le prelucreaza in procesul de recrutare (denumit in continuare “Operatorul”).

SCOPURILE SI MODALITATILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal in scopul realizarii operatiunilor premergatoare incheierii unui contract de munca in vederea ocuparii postului pentru care s-a dat anuntul de recrutare.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE – Operatorul prelucreaza in desfasurarea relatiei contractuale datele cu caracter personal cuprinse in CV-urile depuse de candidati in considerarea anuntului de recrutare, inclusiv datele referitoare la nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, starea civila, cod numeric personal, gen, cetatenie, nationalitate, nivel de educatie si experienta, statut ocupational, adresa de e-mail, numar de telefon.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PROCESATE – Modalitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal constau in depunerea CV-urilor de catre persoanele interesate pe adresa Operatorului. Pe tot parcursul operatiunii de prelucrare, Operatorul va respecta principiile prelucrarii datelor cu caracter personal, precum si drepturile si libertatile persoanelor vizate reglementate prin GDPR.

PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL – Datele personale furnizate de candidati (persoanele vizate) sunt stocate pana la finalizarea procesului de recrutare pentru ocuparea postului vacant (inactivarea anuntului de recrutare marcheaza incheierea campaniei de recrutare) precum si pentru o perioada de 3 luni de la incheierea campaniei de recrutare.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

In calitate de persoana vizata, ai urmatoarele drepturi:

  1. Dreptul de acces la date– ai dreptul de a obtine din partea INNO Robotics o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum si acces la datele respective; totodata, poti obtine o copie a datelor cu caracter personal, furnizate societatii noastre, care fac obiectul prelucrarii.
  1. Dreptul la rectificare– ai dreptul de a obtine modificarea, realizata de catre INNO Robotics, a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
  1. Dreptul la stergerea datelor– ai dreptul de a obtine din partea INNO Robotics stergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fara intarzieri nejustificate, iar INNO Robotics are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) detinatorul datelor isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) detinatorul se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
    (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine INNO Robotics in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane. INNO Robotics va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va informa cu privire la acesti destinatari, daca se va solicita acest lucru.
  1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii– Ai dreptul sa soliciti restrictionarea procesarii Datelor tale. Acest lucru inseamna ca prelucrarea Datelor tale este limitata, astfel incat sa putem pastra Datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica in circumstante specifice prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor.
  1. Dreptul la portabilitatea datelor– ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la INNO Robotics la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  1. Dreptul la opozitie– ai dreptul de a te opune, din motive legate de situatia particulara in care te afli, in orice moment, prelucrarii datelor tale cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
  1. Dreptul de a depune o plangerein fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE SI PRELUCRATE – Datele colectate si prelucrare de Operator in procesul de selectie a personalului sunt furnizate in mod direct si liber de catre candidatii care aplica pentru postul/functia vacanta.

Pentru informatii si cereri specifice va rugam sa contactati responsabilul nostru GDPR la adresa de email:

[email protected]

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a primi detalii legate de celulele robotizate.

Te tinem Informat

Promitem sa nu te te bombardam cu mailuri!

Aplica pentru job