Termeni și condiții

Următorii Termeni și condiții de utilizare reglementează utilizarea site-ului www.inno-robotics.com (denumit în continuare „Site”). Accesarea acestui Site și utilizarea serviciilor implică faptul că sunteți de acord să respectați acești Termeni de servicii. Dacă nu sunteți de acord cu termenii de serviciu sau cu orice parte a acestora, nu puteți utiliza acest Site.

INNO Robotics SRL, operează, controlează, administrează și este responsabilă pentru acest Site.

Acești Termeni și condiții de utilizare pot fi, în cazuri individuale, completați, modificați sau înlocuiți de termeni și condiții specifice ulterioare ale companiei INNO Robotics, în special în legătură cu produsele și/sau serviciile oferite.

1. Dreptul de autor și dreptul de utilizare

Conținutul și structura site-ului sunt protejate prin drepturi de autor. Acest lucru este valabil atât pentru structura site-ului, cât și pentru toate funcționalitățile, informațiile, datele, textele, fotografiile și materialele audio incluse în site, precum și pentru toate componentele utilizate pentru a asigura funcționarea paginilor site-ului. Cu excepția cazului în care utilizatorul utilizează servicii extinse reglementate prin condiții speciale, informațiile și conținutul pot fi utilizate în limitele definite de funcțiile oferite pe Site. În cazul în care un conținut al Site-ului este accesibil pentru descărcare sau imprimare, INNO Robotics acordă utilizatorului un drept neexclusiv, netransferabil și limitat pentru utilizare personală și necomercială. Acest drept nu permite utilizatorului să utilizeze conținutul Site-ului în scopuri comerciale, dar utilizatorul trebuie să utilizeze conținutul pentru a lua o decizie comercială, cum ar fi inițierea negocierilor cu INNO Robotics cu privire la produsele INNO Robotics promovate pe Site. În ceea ce privește toate celelalte aspecte, utilizatorul nu obține drepturi pentru sau în legătură cu conținutul, materialele, programele sau componentele Site-ului, cu excepția cazului în care este altfel autorizat de INNO Robotics.

Utilizatorul:

  • nu trebuie să modifice, să elimine aprobarea privind drepturile de autor sau alte aprobări private incluse în conținut;
  • nu trebuie să modifice conținutul în niciun fel și nu trebuie să reproducă sau să afișeze public, să interpreteze, să partajeze sau să utilizeze în orice alt mod conținutul în scopuri publice sau comerciale;
  • nu trebuie să transfere conținutul către nicio terță parte;
  • nu trebuie să utilizeze acest Site în orice mod care cauzează sau poate cauza deteriorarea Site-ului sau care afectează disponibilitatea sau accesibilitatea Site-ului; sau în orice mod care este ilicit, fraudulos, ilegal sau dăunător etc. sau legat de un astfel de scop sau activitate.

 2. Denumiri comerciale și logo-uri

Denumirile comerciale și logo-urile utilizate pe site sunt protejate din punct de vedere juridic. În consecință, nu este permisă utilizarea acestor denumiri comerciale și logo-uri fără aprobarea prealabilă a proprietarilor de drept.

3. Răspunderea pentru informații, conținut și disponibilitate

În cazul în care nu se menționează altfel în mod explicit, informațiile furnizate și conținutul nu reprezintă o ofertă obligatorie din punct de vedere juridic care să oblige compania INNO Robotics să încheie un contract. Prin urmare, orice descriere a produselor sau serviciilor nu trebuie înțeleasă ca o ofertă care poate fi acceptată într-un mod care să implice automat obligații contractuale.

Prin afișarea informațiilor, INNO Robotics nu oferă sfaturi și nici nu recomandă sau solicită achiziționarea vreunui produs sau serviciu. Informațiile furnizate au doar rolul de a-i ajuta pe utilizatori să ia decizii independente, pe cont propriu, cu privire la oportunitatea unui anumit produs sau serviciu pentru un anumit scop.

Site-ul, informațiile și conținutul acestuia sunt elaborate cu atenție. INNO Robotics intenționează să se asigure că întregul conținut și toate informațiile furnizate pe site sunt actualizate și corecte. Cu toate acestea, nu se poate exclude în totalitate ca respectivul conținut și respectivele informații furnizate să fie incorecte sau neactualizate. În consecință, INNO Robotics nu este răspunzătoare pentru oportunitatea, precizia sau caracterul complet al conținutului și al informațiilor furnizate pe Site, în special în ceea ce privește prețul sau informațiile despre produse. De asemenea, INNO ROBOTICS nu oferă nicio garanție că respectivul conținut și respectivele informații sunt lipsite de defecte sau că sunt adecvate pentru un anumit scop. Încrederea în astfel de opinii, sfaturi, declarații, note sau informații se face pe propriul risc.

4. Hiperlinkuri și site-uri web ale unor terți

Pentru confortul dumneavoastră, INNO Robotics poate furniza linkuri către site-uri web operate de terțe părți (cum ar fi YouTube, Twitter și Facebook). Toate aceste linkuri au fost examinate în detaliu de către noi înainte de a fi activate. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca furnizorii respectivi să efectueze modificări ulterioare ale conținutului, motiv pentru care nu ne vom asuma responsabilitatea pentru conținutul site-urilor web ale altor furnizori către care există link-uri. În mod special, nu garantăm că respectivul conținut al acestor site-uri web este actualizat, corect și complet. Dacă decideți să vizitați un site web către care există link-uri, faceți acest lucru pe propriul risc și aveți responsabilitatea de a lua toate măsurile de protecție împotriva virușilor sau a altor elemente dăunătoare.

Cu toate acestea, vă rugăm să notificați imediat compania INNO Robotics în cazul în care detectați conținut sau informații ilegale, necorespunzătoare sau incorecte pe site-urile către care există link-uri.
INNO Robotics nu garantează, nu își asumă niciun angajament și nu vizează site-ul web pentru care există link-uri sau informațiile care apar pe acestea, sau produsele sau serviciile prezentate în acestea. Legăturile nu implică faptul că INNO Robotics sau acest Site sponsorizează, vizează, este înrudit sau asociat sau autorizat legal să utilizeze mărcile comerciale, denumirile comerciale, logo-ul sau simbolul pentru drepturile de autor afișate sau accesibile prin intermediul legăturilor și nu implică faptul că site-urile pentru care există legături sunt autorizate să utilizeze mărcile comerciale, denumirile comerciale, logo-ul sau simbolul pentru drepturile de autor ale companiei INNO Robotics sau ale părților sau filialelor sale afiliate.

Este strict interzisă crearea de link-uri cadru sau link-uri inserate de pe alte site-uri web pe Site fără aprobarea prealabilă scrisă a companiei INNO Robotics. Nu aveți permisiunea, în special, de a utiliza un hyperlink sau de a include sau afișa site-urile sau conținutul acestora într-un cadru.

5. Informații furnizate de dumneavoastră

INNO Robotics nu dorește ca dumneavoastră să trimiteți informații confidențiale sau private către INNO Robotics prin intermediul site-ului și nu trebuie să faceți acest lucru. Acceptați faptul că informațiile sau materialele furnizate către INNO Robotics de către dumneavoastră sau de către persoanele care acționează în numele dumneavoastră nu vor fi considerate confidențiale sau private. Prin furnizarea de astfel de informații sau materiale către INNO Robotics, îi acordați INNO Robotics o licență nerestricționată, irevocabilă, internațională, fără redevențe, pentru a utiliza, reproduce, afișa, interpreta public, trimite, modifica și partaja aceste informații și aceste materiale și sunteți de asemenea de acord cu faptul că INNO Robotics este liberă să utilizeze ideile, conceptele sau know-how-ul furnizate către INNO Robotics de către dumneavoastră sau de către persoanele care acționează în numele dumneavoastră. De asemenea, confirmați faptul că INNO Robotics nu dorește ca dumneavoastră să trimiteți informații sau materiale către INNO Robotics care conțin calomnii, amenințări, obscenități, hărțuire sau care sunt în alt mod ilicite sau care includ materiale private ale altor persoane și garantați faptul că nu veți trimite astfel de informații sau materiale. INNO Robotics își rezervă dreptul de a elimina astfel de conținut de pe site.

6. Limitarea răspunderii

INNO Robotics este răspunzătoare pentru vătămări corporale, daune sau pierderi cauzate de comportamentul ilicit intenționat sau de neglijența gravă. Orice altă răspundere a companiei INNO Robotics, inclusiv, în special, dar fără a se limita la aceasta, răspunderea pentru daune sau pierderi cauzate de neglijența ușoară, va fi exclusă până la limita maximă posibilă permisă de normele legale aplicabile.

Fără a aduce atingere dispozițiilor anterioare, vinovăția utilizatorului – în special lipsa furnizării de servicii de cooperare, erori de organizare, copierea de rezervă necorespunzătoare a datelor sau încălcarea altor obligații contractuale – reduce valoarea despăgubirilor solicitate.

7. Modificări

INNO Robotics poate rezilia, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al site-ului web, inclusiv disponibilitatea unora dintre funcțiile sale, în orice moment. De asemenea, INNO Robotics poate impune limite pentru anumite funcții și servicii sau poate restricționa accesul dvs. la site fără notificare prealabilă.
INNO Robotics își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și condiții de utilizare la intervale regulate, la dorința sa. Dacă continuați să utilizați Site-ul, înseamnă că acceptați orice modificare a acestor Termeni de servicii.

We keep you informed

Te ținem informat